English

Kinh doanh : +84 8 35122923

Vị trí tuyển dụng Địa điểm Hết hạn tuyển
Công nhân sản xuất Long Thành, Đồng Nai 25/04/2018
Nhân viên cơ điện Long Thành, Đồng Nai 13/11/2017
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bình Thạnh - TPHCM 31/08/2017
Trưởng phòng Marketing Bình Thạnh - TPHCM 31/08/2017