English

Kinh doanh : +84 8 35122923

Vị trí tuyển dụng Địa điểm Hết hạn tuyển
Công nhân sản xuất - Lao động phổ thông Long Thành - Đồng Nai 31/07/2017
Admin bán hàng -CVT Bình Thạnh - TPHCM 31/03/2017
Nhân viên Bán hàng Bình Thạnh - TPHCM 31/03/2017
Nhân Viên Thống Kê Long Thành - Đồng Nai 31/03/2017
Nhân viên KCS Long Thành - Đồng Nai 31/03/2017
Nhân viên thủ kho - giao hàng Đồng Nai 31/03/2017
Nhân viên bảo vệ Biên Hòa 1 - Đồng Nai 28/02/2017
Nhân viên hỗ trợ Bán hàng (Sale admin) TPHCM 20/01/2017
Nhân viên Kế toán Hàng tồn kho TPHCM 30/09/2015
Nhân viên Kế toán thanh toán Tp.HCM 30/09/2014

Trang 1 2 3